Stavby, ocelové konstrukce, kovoobráběčství, plynová zařízení.

Mapa stránek +420 581 290 321

Realizované dotační projekty

OPPI – ROZVOJ
Zvýšení kvalitativních parametrů výroby při opracování  ocelových konstrukcí
Registrační číslo – 2.2 RV01/384

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

OPPI – Školicí střediska
Rekonstrukce a vybavení nového školicícho střediska společnosti Energo IPT s.r.o.
Registrační číslo: 5.2 SS01/034

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 

OPPI – ROZVOJ
Rozšíření technologického vybavení společnosti Energo IPT s. r. o. o nové, moderní technologie.
Registrační číslo: 2.2 RV02/288

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.

 

OPPI – EKO – ENERGIE
Zlepšování tepelně technických vlastností výrobních hal společnosti Energo IPT s. r. o.
Registrační číslo: 3.1. EED02/589

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.

 

 

OP PIK Úspory energie I.
Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001115
Název projektu: Soubor energetických opatření ve společnosti Energo IPT s.r.o.
Cílem projektu je dosažení energetických úspor prostřednictvím souboru opatření, projekt je spolufinancován Evropskou unií.